ARTYKUŁY

Infografika: S2B Group - projektant rozwiązań programowych S2B Group - producent oprogramowania dla logistyki i zakupów przetargowych
...
Główne problemy logistyczne
Dla większości dużych producentów, logistyka jest  jednym  z najbardziej kosztotwórczych działów firm. Wiadomo, że od kosztów/nakładów na logistykę zależy  cena  końcowego produktu. W czasach, gdy kształtowanie kosztów  dla producentów staje się zadaniem priorytetowym, pokażemy i porozmawiamy jak ten problem rozwiązać.
Dzisiaj biznes szuka odpowiedzi na pytania, związane z optymalizacją  logistycznej  działalności, podwyższeniem przejrzystości logistycznych procesów, optymalizacją lanowania ładunków a  także efektywnym kierowaniem zapasami i zamówieniami.& ...