TSM

Сокращение времени, эффективность поставокTSM - system kierowania zamówieniami i tymczasowymi interwałami dostarczeń  jest skierowany na zwiększenie efektywności procesów łańcucha dostaw, skrócenie czasu przestojów transportu samochodowego w oczekiwaniu wyładunku  oraz  uproszczenie ewidencji  dokumentacji księgowej poprzez np.  użycie  elektronicznego cyfrowego podpisu. TSM można wykorzystać jak niezależny system, a także on może łączyć się z innymi modułami   czyli Buyer Pro i Logist Pro.

TSM Video (General Features)

TSM Video (Functionality)

TSM jest opracowane, aby wprowadzać w przedsiębiorstwach koncepcję JUST IN TIME i  zwiększenie efektywności procesów łańcucha dostaw, skrócenie czasu  ich dostawy, a także likwidację  przestojów transportu samochodowego w oczekiwaniu wyładunku, uproszczenie ewidencji i przesyłki dokumentacji księgowej po dostawach  w elektronicznym systemie z użyciem elektronicznego cyfrowego podpisu.

Wersję demo

System synchronizuje informację, co następuje  w trakcie przygotowania zamówienia i faktycznego dostarczenia materiałów do  przedsiębiorstwa od:

 • Transportowych firmy-zleceniodawcy
 • Działu zakupów
 • Dostawcy
 • Produkcji
 • Logistyki
 • Księgowości
 • Magazynu
 • Ochrony

Przewaga TSM jako  serwisu online:

 • Nie wymaga dodatkowej infrastruktury, oprócz podłączania do sieci Internet.
 • Nie wpływa na wydajność komputerów. Cała praca po obróbce danych wykonywana jest na specjalistycznych serwerach.
 • Daje możliwość otrzymywania  informacji z dowolnego punktu  globu poprzez dostęp do Internetu.
 • Cała informacja  jest bezpieczna i chroniona ,  gdyż pozostaje na zewnętrznych serwerach.

CELE I ZADANIA

Cel produktu : zwiększenie dochodu firmy poprzez  zwiększenia efektywności całego łańcucha dostaw poczynając od usunięcia ludzkiego czynnika przy przydziale zamówienia na dostarczenie i kończąc na możliwości zmniejszenia magazynowych powierzchni  służących do przechowywania towaru .

Główne zadania  

 • Uzgodnienie objętości i terminów dostaw
 • Uzgodnienie czasu i miejsca przyjazdu samochodów
 • Uzgodnienie działań między pododdziałami przyjmującej strony i dostawcami
 • Usunięcie przestojów samochodów przy dostawie
 • Zwiększenie efektywności magazynowego personelu i techniki
 • Oszczędzanie środków pieniężnych i magazynowych powierzchni poprzez kontrolę przebiegu dostawy
 • Ustalenie kolejności i znajdowanie na określone trasy  samochodów od najlepszych dostawców
 • Nowoczesna wymiana dokumentacji księgowej
 • Kontrola nad  dokumentami  dostawców

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Możliwość dla wszystkich uczestników pogodzenia swoich działań,prowadzenie ich wspólnie
 • Automatyzacja przekazywania zamówień poprzez  dostarczanie ich w  elektronicznym systemie.
 • Regulacja tymczasowych interwałów przyjścia samochodów dla załadunku po pewnych zamówieniach.
 • Błyskawiczne zawiadomienie dostawców o zmianach grafiku pracy magazynu czy sklepu na bieżąco.
 • Elektroniczny przepływ dokumentów z użyciem ЭЦП.
 • Tworzenie sprawozdań.

OPIS MODUŁÓW

BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘP DO INFORMACJI

Bezpieczeństwo

Wielostopniowa struktura systemu, chroniona protokołami SSL, kodowanie bazy danych z użyciem Advanced Encryption Standard(AES) i 128 beatowego klucza, które zabezpiecza dostateczną obronę informacji, odpowiednio do wymogów systemów na bankowym poziomie.

Dostęp do informacji

Dostęp do informacji, przechowywany jest w chmurze  TSM i  może otrzymać go każdy użytkownik, mający komputer czy dowolnego mobilne urządzenie, podłączonego do sieci Internet. Wejścia do systemu można dokonać w dowolny czasie i z dowolnego punktu świata przez wprowadzenie osobistego loginu i hasła.

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ

Ekonomiczna efektywność jest uwarunkowana możliwościami systemu w zwiększeniu efektywności procesów łańcucha dostaw, skróceniu czasu przestojów transportu samochodowego w oczekiwaniu  na wyładunek, a także w uproszczeniu ewidencji i przepływu dokumentów księgowych. System daje możliwość śledzenia i efektywnego zarządzania zamówieniami i  dostawami dla  produkcji, co pomaga kupować/przywozić tylko tyle surowca ile jest potrzebne na daną chwilę. Oczywiście  zwiększy to ekonomiczne wykorzystanie  magazynowych pomieszczeni.